Viernes, 23 Noviembre 2012 05:09

Lege oharra / Nota legal

Escrito por 
Valora este artículo
(0 votos)

"www.urmara.com" izeneko web-aren eta bertan agertzen diren elementu guztien jabetza intelektualaren eskubideak Urmara Elkartea, dauzka.

Urmara Elkarteak, bere buruari aitortzen dio, edozein unean eta aurretiaz ohartarazi gabe, web-ean dagoen informazioa edo haren konfigurazio zein itxuraren aldaketak eta eguneraketak egiteko ahalmena.

Urmara Elkarteak, ez du bermatzen, alde batetik, akatsik ez dela izango web-era sartzerakoan ezta honen edukian ere, eta, beste aldetik, eduki hori behar bezala eguneratuta egongo denik. Dena den, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu akats horiek saihesteko eta, horrela behar izanez gero, ahalik eta azkarren konpondu edo eguneratzeko.

Bai web-erako sarrera, bai bertan dagoen informazioaren erabilera, erabiltzailearen ardurakoak izango dira. Aipatutako sartzeak edo informazio erabilerak sor dezakeen ondorio edo kaltearen inguruan, Urmara Elkarteak, ez du inolako erantzukizunik izango, bere eskumenen erabilera zehatzetan jarraitu behar dituen legezko xedapenak ezartzearen ondorioak diren egintza guztietan izan ezik.

Urmara Elkarteak, ez du bere gain hartzen web-ean aipatzen diren hirugarrenekin egindako estekaduren konexio edo edukietatik sor daitekeen inolako erantzukizunik.

Web honek duen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta baita ere Urmara Elkartea, jabego intelektual eta industrialaren eskubideetan sorturiko kalte eta galerek, dagozkion egintzak erabiltzeko bidea emango diote eta, horrela badagokio, horren ondorioz diren erantzukizunetara.

Datu pertsonalen babesa

Urmara Elkarteak, web honetako erabiltzaileek emandako datuen lehenago adierazitako zereginetarako bakarrik erabili ahal izango dituela.

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa aintzat hartuta, jakinarazten dizugu inprimakietan edo posta elektronikoz bidaltzen dizkiguzun datuak Urmara Elkartea, beste erakunde bateri emateko edo beste zerbaitetarako erabili nahi izanez gero, lehenago erabiltzaileari jakinarazi beharko dio eta haren berariazko baimena beharko du erabiltzeko.

Halaber, gogorarazi nahi dizugu zure datuei buruzko informazioa eskatzeko eskubidea duzula, bai eta horiek zuzentzeko, aldatzeko, aurkakotasuna adierazteko edo ezabatzeko ere.

Los derechos de propiedad intelectual de la web "www.urmara.com" y de los distintos elementos en él contenidos son titularidad de Urmara Elkartea.

Urmara Elkartea se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su web o en su configuración o presentación.

Urmara Elkartea no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la web, en su contenido, ni que éste se encuentre oportunamente actualizado, aunque desarrollará los esfuerzos precisos para evitarlos y, en su caso, subsanarlos o actualizarlos a la mayor brevedad posible.

Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo son de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Urmara Elkartea no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de información, con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.

Urmara Elkartea no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web.

La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, así como los perjuicios y quebrantos ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de Urmara Elkartea dará lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

Protección de datos

Todos los datos proporcionados por la parte interesada serán utilizados única y exclusivamente para aquellos propósitos para los que se han recogido.

Bajo ninguna circunstancia podrán los citados datos ser procesados o cedidos a terceros sin contar con el acuerdo expreso de la persona en cuestión, con la excepción de los casos contemplados en los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales de 13 de diciembre (B.O.E. Nº 298, de 14 de diciembre de 1999).

Conforme a la citada Ley Orgánica 15/1999, la persona cuyos datos sean utilizados podrá hacer ejercicio en cualquier momento de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la forma establecida por la ley.

Visto 38611 veces Modificado por última vez en Viernes, 23 Noviembre 2012 05:13
Más en esta categoría: Loturak / Enlaces »